Psychologie

Iedereen maakt wel eens een lastige periode mee. Allerlei omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat het leven moeilijker verloopt. Soms lukt het niet meteen om met deze moeilijkheden om te gaan en lijk je vast te zitten. Of stel je jezelf de vraag wat er aan de basis ligt van deze moeilijkheden. In ‘Zorghuis De Maart’ kunnen kinderen, jongeren, volwassenen en hun gezin aankloppen met allerhande vragen en moeilijkheden. Wij streven er naar, indien nodig om een consultatie binnen de 24u na aanmelding aan te bieden.

In een therapeutisch proces zullen we samen de weg bewandelen naar nieuwe mogelijkheden. Wij geloven in de kracht van elk individu en elk gezin, en de mogelijkheid tot groei en verandering. Jouw vragen en verwachtingen bepalen het verdere verloop van de therapie. In de gesprekken staan we stil bij aspecten die voor jou, je kind, of je partner van belang zijn. Hierbij respecteren wij steeds je eigen keuzes, tempo, mogelijkheden en grenzen. Graag nodigen we je eerst uit voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek gaan we in op de vragen en verwachtingen die aanwezig zijn. Ook praktische afspraken zullen dan bekeken worden. Nadien kan een gezamenlijk gedragen therapeutisch proces opgestart worden. Samenwerking met de arts, de school of de doorverwijzer is belangrijk om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Indien dit nodig is, zal dit steeds met jou besproken worden voorafgaand aan het contact.

Thema’s waarvoor je bij ons terecht kan:

Persoonlijke ontwikkeling, stress en spanningen, laag zelfbeeld, keuze moeilijkheden, psychosomatische klachten (bv. hoofdpijn), vermoeidheid, zelfzorg, innerlijke conflicten, levensvragen, zingeving en zingevingvragen, niet goed in je vel zitten, schoolmoeheid, identiteitsvragen,angst, piekeren, depressie, stress, overgang naar een nieuwe levensfase, echtscheiding, vragen rond opvoeding, moeilijkheden in de partnerrelatie of in het gezin, slaapproblemen, moeilijkheden met sociale vaardigheden, gedragsproblemen, diagnostiek, psycho-educatie, enz.