Wouter Mélotte

foto4

Tijdens de psychologische begeleiding tracht ik in eerste instantie de theoretische kennis, opgedaan tijdens mijn masterstudie in de klinische psychologie aan de K.U.Leuven, om te zetten in de praktijk. Hierbij vertrek ik steeds vanuit fundamentele basishoudingen als echtheid, empathie en aanvaarding. Bij mij kan u terecht wanneer u het gevoel heeft op één of andere manier vastgelopen te zijn. Dit gevoel uit zich op diverse manieren waardoor we te maken kunnen krijgen met moeilijkheden op het werk, relationele problemen, depressieve klachten, burn-outs, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, piekeren, slaapproblemen en/of andere psychische problemen. Tijdens de therapeutische sessies bied ik hulp voor deze diverse problematieken en zal ik steeds vertrekken vanuit de krachten en talenten van mensen. Ik ben ervan overtuigd dat elke mens in staat is tot persoonlijke groei, waarbij de therapeut al steunend en sterkend een bondgenoot kan zijn om de condities van dat proces te optimaliseren. Tijdens mijn klinische stage leerde ik het belang van wetenschappelijk gefundeerde testen, die ik ook in mijn praktijk gebruik om samen verdere therapie zo goed mogelijk af te stemmen op de problematiek.

Opleiding:

  • Bachelor in de psychologie (K.U.Leuven)
  • Master in de Klinische en gezondheidspsychologie, optie Volwassenen (K.U.Leuven)

Bijkomende cursussen:

  • Time to ACT! (Acceptance and commitment therapy)
  • Omgaan met stress – Help, ik heb stress!
  • Mindfulness in tijden van tegenslag
  • Sociale vaardigheidstraining (toenaderingsvaardigheden, sleutelvaardigheden, veweervaardigheden, omgaan met kwaadheid)

Doelgroep:  (jong)volwassenen

Ondernemingsnummer: 0599.810.584