Voetreflexologie

Reflexologie is de leer, de kennis en de bewerking van reflexpunten en -zones, die corresponderen
met en een weerspiegeling zijn van alle weefsels van het lichaam. Reflexologie is een unieke
methode om homeostase van de mens in al zijn aspecten te bevorderen.”
Bij een voetreflexbehandeling zal u zich in de eerste plaats heerlijk ontspannen. Dit is op zich al de
moeite waard. Daarnaast wordt uw lichaam meer in balans gebracht. De organen van de behandelde
zones hebben na de behandeling een betere doorbloeding. Voetreflexologie werkt met het lichaam
mee. Uw lichaam is in staat om zelf het hoofd te bieden aan allerlei problemen zoals spanning,
emoties, schadelijke invloeden van de omgeving en ziekte. Dit is uw natuurlijke weerstand.
Wanneer deze eigen kracht te veel of te lang onder druk staat (door stress, levenswijze,
overbelasting of een van nature zwakker gestel), kunnen onevenwichten ontstaan waardoor ziekte
en andere klachten de overhand krijgen. Gebieden die verzwakt waren, worden door de behandeling
versterkt en door voetreflexmassage kan plaatselijk pijn worden verminderd.
Voetreflexologie is geen wondermiddel en kan geen arts vervangen. Een arts kan een diagnose
stellen en medicatie voorschrijven. Een voetreflexoloog doet dit niet. Hij/zij gaat na waar de
natuurlijke weerstand verstoord is en tracht dit te herstellen of te verbeteren. Hierdoor is
voetreflexologie een goede manier om preventief en complementair aan uw welzijn te werken.