Psychotherapie

Over mezelf

Na 20 jaar ervaring als Hr-manager had ik het gevoel niet dicht genoeg bij de
mensen te staan om ze verder te helpen. In mijn beroep kwam ik vaak
strubbelingen, blokkades en belemmeringen tegen bij het personeel om de
doelen in hun leven te bereiken.
De werkgever liet het niet toe om hier samen aan te werken, het was geen
prioriteit voor het bedrijf. Jammer, want mensen die zich goed in hun vel
voelen en hun doelen kunnen bereiken komen met veel meer plezier werken
omdat ze positiever in het leven staan.

TIJD OM ALLES OVER EEN ANDERE BOEG TE GOOIEN IN MIJN EIGEN LEVEN !

Opleidingen

• Psychotherapie
• Life Coach
• Ondersteuning bij huiselijk geweld en misbruik
• Werken met therapiedieren / therapiedieren in de zorg

Welke ondersteuning kan ik je bieden?

Doelen: krijg duidelijkheid in je doelen, concentreren op haalbare
doelen, veranderingen in je toekomst creëren, verwijderen van
obstakels, eerste stappen zetten richting je doel

Voldoening: verwijderen of overwinnen van belemmeringen, zoeken
naar je ware passie, gemotiveerd blijven, de juiste studiekeuze
maken, je goed voelen in je job of durven veranderen, gezonde
levensstijl en voeding

Eigenliefde: opkomen voor jezelf, je welzijn niet offeren om anderen
te plezieren, huiselijk geweld of misbruik tegengaan, stoppen met
twijfelen aan jezelf, de dingen niet altijd persoonlijk opnemen, gevoel
van eenzaamheid en isolement, verwarring over seksuele
geaardheid, laag zelfbeeld of gebrek aan zelfvertrouwen

Bewustzijn: leren leven in het nu, het verleden analyseren en een
plaats geven, angsten beheersen, vormen van meditatie, leren
omgaan met stress, zorgen over middelenmisbruik, verslavingen of
gewoontegedrag

Relaties: elkaar ‘echt’ leren kennen, werken aan strubbelingen en
conflicten, ontsteek passie in je relatie, problemen met de
echtscheiding van de ouders, zorgen over misbruikrelaties,
moeilijkheden als nieuwe ouder

Financieel: begrijpen waar je geld naartoe gaat, schulden
aanpakken, gebieden ontdekken waarop je kan besparen, financieel
plan opmaken