Orthopedagogie

OPVOEDINGSONDERSTEUNING/ORTHOPEDAGOGIEK/BEGELEIDING KINDEREN

Soms loopt het even moeilijk in de opvoeding. Als ouder kan je twijfelen over je aanpak of ben je bezorgd om je zoon of dochter (ontwikkeling, schoolse moeilijkheden, gedrag of emotionele moeilijkheden,…). Wij bieden zowel opvoedingsondersteuning, als individuele ondersteuning aan kinderen en jongeren (2,5 tot 16 jaar).

Opvoedingsondersteuning: iets voor jou?

Opvoedingsondersteuning wil zicht krijgen op de opvoeding. Vaak ondervinden kinderen en hun ouders moeilijkheden op meerdere gebieden, bijvoorbeeld bij een leerstoornis. Er wordt gekeken wat uw kind nodig heeft en of dit afgestemd is op het aanbod (bijvoorbeeld meer structuur en duidelijkheid). De focus ligt dus zowel op het gezin als op het kind zelf. Van daaruit zoeken we samen naar haalbare manieren om met de situatie om te gaan. Dit kan gaan van het beantwoorden van vragen tot het versterken van jouw eigen vaardigheden. Het geloof in je eigen kunnen als ouder staat hierbij voorop. Tenslotte bent jij de expert van jouw kind(eren).

Thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

  • gedrag
  • algemene vragen rond ontwikkeling
  • moeilijkheden met slapen, eten…
  • (faal)angst of piekeren
  • weerbaarheid
  • sociale- en/of emotionele problemen
  • schoolse problemen: aandacht, concentratie, moeilijkheden met leren, leerstoornissen (dyslexie, …),…
  • ook voor specifieke begeleiding kan u bij mij terecht: autisme (ASS), hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit (HSP),…

Individuele begeleiding voor kinderen en jongeren

Als een kind het moeilijk heeft met zichzelf of bepaalde omstandigheden, kan het wenselijk zijn om hem/haar hierin individueel te begeleiden. Counseling is een laagdrempelige vorm om dit te doen. Het is gericht op de sterktes van het kind, wat het goed kan en wat er goed loopt. Door actief bezig te zijn (wat kinderen van nature het liefst doen) verwerken kinderen waar ze het moeilijk mee hebben. Dit kan door creatief bezig te zijn met tekenen of schilderen, te vertellen of te spelen. Het geloof in de veerkracht van kinderen staat hier centraal.

Tijdens een kennismakingsgesprek wordt nagegaan welke ondersteuning het best aansluit bij uw vragen. Er wordt steeds gezocht naar de meest passende hulp. Waar nodig, wordt er samengewerkt met andere disciplines (kinesist, logopedist, kinderarts,…). Indien gewenst, kan er ook samengewerkt worden met de school.

 

(*) Een ortho-watte?

Een orthopedagoog bestudeert, analyseert en behandelt problemen of moeilijkheden die te maken hebben met opvoeding, gedrag, leren en/of school. Meestal gaat het om kinderen en jongeren (en hun ouders natuurlijk), maar het kan ook gaan over volwassenen met een beperking. Net als psychologen, hebben orthopedagogen een klinische achtergrond. Echter, een orthopedagoog kijkt met een iets andere bril. De omgeving is hierbij zeer belangrijk (gezin, school,…).