Coaching & counseling

Vanaf januari 2022 kan je in het Zorghuis de Maart beroep doen op onze coach, Evi Mans.

De dienstverlening, die zij aanbiedt, is tweeledig.
Enerzijds is zij gespecialiseerd in counseling omtrent levenseinde en levenseindezorg, anderzijds kan je ook bij haar terecht voor jobcoaching in het kader van burn-out en algemene loopbaanbegeleiding.

Haar aanbod bestaat dus uit counseling en coaching omtrent:

  1. Voorafgaande zorgplanning
  2. Wilsverklaringen
  3. Palliatieve zorg
  4. Euthanasie
  5. Rouwbegeleiding
  6. Loopbaanbegeleiding
  7. Jobcoaching i.k.v. burn-out

Hier lees je een uitgebreid overzicht van de diensten die zij aanbiedt alsook een omschrijving van wie zij is en wat haar drijft.

Counseling omtrent het levenseinde

De enige zekerheid in een mensenleven is dat het ooit stopt. Wie kiest voor leven, kiest eveneens voor dood. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar de eerste gaat, volgt de ander als zijn schaduw. We weten dit en toch blijft het voor velen onder ons moeilijk om te praten over en om te gaan met ziekte, sterven, dood en rouw.

Evi biedt informatieve, administratieve, psychosociale en therapeutische ondersteuning aan omtrent voorafgaande zorgplanning, wilsverklaringen, palliatieve zorg, euthanasie, uitvaart en rouw.

1.Voorafgaande zorgplanning

Voorafgaande zorgplanning (Advanced Care Planning) is een traject van gesprekken over jouw toekomstige wensen met betrekking tot zorg en in het bijzonder levenseindezorg.

Hoe sta je in het leven? Wat wil je wel en wat wil je niet indien je zwaar ziek zou worden? Wat zijn jouw waarden met betrekking tot leven en dood? Wat betekent een menswaardig leven en een menswaardig levenseinde voor jou? In welke mate en op welk moment kan ik zelf beslissen wat er met me gebeurt als ik ziek ben? Welke juridische mogelijkheden tot inspraak bestaan er in ons land?

2.Wilsverklaringen

Onder andere dankzij de wet op de patiëntenrechten en de euthanasiewetgeving kent ons land de mogelijkheid tot het opstellen van 5 verschillende wilsverklaringen, die elk op hun beurt een neerslag zijn van jouw keuze met betrekking tot jouw levenseindezorg en/of jouw wensen bij overlijden. We hebben het dan over de negatieve wilsverklaring, de wilsverklaring inzake euthanasie bij onomkeerbaar coma, de wilsverklaring met betrekking tot de lijkbezorging, de wilsverklaring met betrekking tot orgaandonatie en de wilsverklaring met betrekking tot het schenken van jouw lichaam aan de wetenschap.

Weten wat je wil is één zaak, de juiste wilsverklaring correct invullen een andere. Weten dat je wil zal gerespecteerd worden indien bepaalde situaties zich voordoen, brengt gemoedsrust voor jezelf en jouw naasten. Een must voor elk van ons dus! Evi gaat samen met onze cliënten op zoek naar hun wensen en helpt jou dus met het correct invullen en eventueel registreren van wilsverklaringen.

3. Palliatieve zorg

Als genezen niet meer kan, dan wordt iemand “palliatief”. Door de enorme vooruitgang in de medische wereld kan je de dag van vandaag als een palliatieve patiënt toch nog een lange weg voor je hebben. Waar vroeger palliatieve zorg zich vaak beperkte tot enkele maanden, spreken we ondertussen soms van meerdere jaren. In deze tijd primeert de kwaliteit van leven. Een goede palliatieve zorg is leven toevoegen aan de dagen zonder dagen toe te voegen aan het leven.

Hoe kan de patiënt en zijn omstaanders deze tijd zo comfortabel mogelijk beleven en dit op fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel vlak? Waar kan je terecht voor welke hulp? Welke mogelijkheden zijn er nog? Evi biedt psychosociale, spirituele en informatieve ondersteuning aan palliatieve patiënten en hun omstaanders aan.

4.Euthanasie

Sinds 2002 zorgt de euthanasiewetgeving er in België voor dat we, indien we ons in een bepaalde welomlijnde situatie bevinden, zelf kunnen beslissen om niet langer te leven. Iedere wilsbekwame patiënt kan zijn wens tot euthanasie uitspreken en heeft binnen de duidelijke omschreven richtlijnen recht op een actieve levensbeëindiging. In dit geval spreken we van een actieve vraag tot euthanasie. Hoe stellen we deze vraag? Wie hebben we nodig om deze euthanasie op een correctie manier uit te voeren? Hoe verloopt zo’n traject? Wat kan en wat kan niet? Evi leidt de patiënt en zijn omstaanders doorheen dit ingrijpende en tegelijkertijd vaak verlossende proces.

Naast een actieve vraag tot euthanasie biedt deze zelfde regelgeving ons ook de kans om een voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie bij onomkeerbaar coma in te vullen. Ook bij het invullen van deze wilsverklaring kan je de hulp van Evi inschakelen, zodat je zeker bent dat alles correct genoteerd is.

5.Rouwbegeleiding

Waar liefde is, is verdriet als afscheid zich aan dient. De enige zekerheid in ons leven is het feit dat het ooit stopt. We weten dat maar toch schuiven we dit voor ons uit naar morgen, naar later. Als het afscheid dan toch komt, lopen we vast… Rouwen is normaal, rouwen is de keerzijde van graag zien, rouwen hoort bij het leven. Maar tegelijkertijd is rouwen nog steeds taboe in onze prestatiegerichte maatschappij. Hoe overleven na een zwaar afscheid? Hoe leven met rouw? Hoe accepteren dat rouwen geen einde kent…? Evi biedt psychosociale en therapeutische ondersteuning aan voor, tijdens en na een afscheid. We begeleiden mensen in rouw en dit op laagdrempelige normaliserende wijze.

Rouwen kan ook aan de orde zijn na een ander “soort” verlies. We denken dan aan het verlies van een job, een huisdier, een vriendschap, gezondheid, …

Jobcoaching

6.Loopbaanbegeleiding

Een groot deel van ons leven brengen we door op het “werk”.  Uiteraard willen we daar dan gelukkig zijn. We streven met z’n allen naar werkgeluk, maar hoe bereiken we dat in een maatschappij waar de werkdruk het werkgeluk vaak in de weg lijkt te staan? Door de juiste keuze te maken en de juiste mindset te vinden, is het echt wel mogelijk! Evi gaat samen met jou op weg.

Zoek jij naar jouw droomjob? Ze bestaat als jij ervoor open staat!  Loopbaanbegeleiding kan jou hierbij helpen.

Dankzij de loopbaancheques kan dit traject zelfs heel voordelig voor jou zijn! Je kan ze aanvragen via deze link: https://www.vdab.be/loopbaancheques

7.Jobcoaching in het kader van burn-out

Een groot deel van ons leven brengen we door op het “werk”.  Uiteraard willen we daar dan gelukkig zijn. We streven met z’n allen naar werkgeluk, maar hoe bereiken we dat in een maatschappij waar de werkdruk het werkgeluk vaak in de weg lijkt te staan? Als de werkdruk, al dan niet gecombineerd met overige stressoren, gedurende lange tijd te hoog blijft, raakt men uit balans. De energie stroomt weg door de grote energievragers en er zijn onvoldoende energiegevers in iemands zijn leven, zodat de batterij leeg loopt. Men gaat in burn-out. Herstellen van een burn-out en zich terug een juiste plaats weten te vinden op de arbeidsmarkt is een complex proces, waarin men de nodige ondersteuning nodig heeft.

Los van loopbaanbegeleiding of voorafgaand aan loopbaanbegeleiding kan men ook bij Evi terecht voor coaching in kader van burn-out.

 “Via verbinding in verandering tot herinnering” 

Evi is een fiere mama, een gelukkige partner, een levensgenieter, een inspirator, een motivator en een creatieve duizendpoot. Waar een wil is, is een weg. Evi vindt altijd wel een weg en waar er toch geen weg te vinden is, bouwt ze er zelf gewoon een nieuwe. Alles is bespreekbaar bij haar, ook die dingen die in onze huidige vluchtige maatschappij nog vaak als een taboe ervaren worden.

In 2007 startte ze de hulp- en dienstverleningsorganisatie ’t Vergeet-mij-nietje op. Via dit project wil ze taboes doorbreken en het leven vieren. De eerste zaadjes van dit project werden reeds gezaaid in haar jeugdjaren, zonder dat ze er zichzelf bewust van was. Het hoe en wat vertelt ze jou zelf bij gelegenheid wel een keer.

Evi houdt van het leven en gelooft dat er in elke dag wel iets moois te vinden is. De kunst is het te vinden door op de juiste plek door de juiste bril te kijken. Je kiest uiteindelijk zelf welke bril je op zet.

Evi houdt van mensen en gelooft dat verbinding in tijden van verandering leidt tot een onvergetelijke herinnering. Als mensen echt samen komen in deze snel veranderende wereld, gebeuren er magische dingen. De kracht van diepe menselijke verbinding is op zijn sterkst wanneer het hart op z’n zwakst is.  Als we onze kwetsbaarheid en angsten toelaten en er dwars doorheen durven gaan, ontstaat er innerlijke groei. Deze groei geeft ons herinneringen die op hun beurt ons telkens weer opnieuw naar de kracht van verbinding drijven. En alles wat je aandacht geeft, groeit en bloeit!

Evi houdt van magie: taboes laten verdwijnen, onvergetelijke momenten creëren en harten laten schijnen.